Dienmaytruongan.vn chuyên sửa chữa biến tần các loại biến tần các loại như: Siemens, Delta, ABB, Mitsubishi, Fuji, Schneider (Altivar), Yaskawa, Fuji, Lenze, Emerson, Hyundai, Toshiba, Ls, Invt, Senlan, Vacon, Cutes, Panasonic,....Khắc phục sự cố phát sinh trên biến tần, chúng tôi chuyên sửa chữa các loại biến tần như:
1.Sửa chữa biến tần Siemens: M420, M430, M440, G110, G120, G130, G150, S110, S120, S150, SIMOVERT MASTERDRIVES VC, SIMOVERT MASTERDRIVES MC, SIMODRIVE 611, SIMODRIVE POSMO, Simoreg CM, Simoreg DC- master.
Biến tần Siemens M420
Biến tần Siemens M430
Biến tần Siemens M440
Biến tần Siemens G110
Biến tần Siemens G120
Biến tần Siemens G130
Biến tần Siemens G150
Biến tần Siemens S110
Biến tần Siemens S120
Biến tần Siemens S150
Biến tần Siemens S150
Biến tần Siemens SIMOVERT MASTERDRIVER VC
Biến tần Siemens SIMOVERT MASTERDRIVER MC
Biến tần Siemens SIMODRIVE 611
Biến tần Siemens SIMOVERT POSMO
Biến tần SIMOREG CM
Biến tần Siemens SIMOREG DC-MASTER
Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất

 

2.Sửa chữa biến tần Mitsubishi A200, A500, A700, FR-S500, FR-E500, FR-D700, FR-E700, FR-F740,....
Sửa chữa biến tần 
Mitsubishi series FR E500 
Sửa chữa biến tần 
Mitsubishi series FR-D700  
Sửa chữa biến tần 
Mitsubishi series FR-F700  
Sửa chữa biến tần 
Mitsubishi series FR-A700  
Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


3.Sửa chữa biến tần ABB series ACS 550, ACS 350, ACS 310, ACS 150, ACS 55, ACS 50, ACS 850, ACS 800.
Biến tần ABB ACS 55
Biến tần ABB ACS 50
Biến tần ABB ACS 150
Biến tần ABB ACS 350
Biến tần ABB ACS 550
Biến tần ABB ACS 310
Biến tần ABB ACS 800
Biến tần ABB ACS 850
Biến tần ABB DCS 400
Biến tần ABB DCS 550
Biến tần ABB DCS 800

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


4.Sửa chữa biến tần Danfoss series: FC 102, FC 120, FC 202, FC 302,VLT 3000, VLT 5000, VLT 6000, VLT 8000, VLT 2800, FC 101,...
Sửa chữa biến tần Danfoss FC301
Sửa chữa biến tần Danfoss FC302
Sửa chữa biến tần Danfoss VLT 3000
Sửa chữa biến tần Danfoss VLT 5000
Sửa chữa biến tần Danfoss VLT 6000
Sửa chữa biến tần Danfoss VLT 8000
Sửa chữa biến tần Danfoss VLT 2800

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


5.Sửa chữa biến tần Fuji seriesFRENIC-5000G11S, FRENIC-5000P11S, FRENIC-Mini, FRENC-Multi, FRENIC-Eco, FRENIC-Mega, FRENIC-Lift như:
 Biến tần FUJI FRENIC-5000G11S
Biến tần FUJI FRENIC-5000P11S
Biến tần FUJI FRENIC-Mini
Biến tần FUJI FRENC-Multi
Biến tần FUJI FRENIC-Eco
Biến tần FUJI FRENIC-Mega
Biến tần FUJI FRENIC-Lift

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


6.Sửa chữa biến tần Yaskawa J1000, V1000, E1000, A1000, G7, V7, J7, E7, F7, P5, J1000, V1000, E1000, A1000, L1000A, 616G5, 676VG3,...:
Biến tần Yaskawa G7.
Biến tần Yaskawa V7.
Biến tần Yaskawa J7.
Biến tần Yaskawa E7.
Biến tần Yaskawa F7.
Biến tần Yaskawa P5.
Biến tần Yaskawa J1000.
Biến tần Yaskawa V1000.
Biến tần Yaskawa E1000.
Biến tần Yaskawa A1000.
Biến tần Yaskawa L1000A.
Biến tần Yaskawa 616G5.
Biến tần Yaskawa 676G3.

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


7.Sửa chữa tất cả các dòng biến tần Altivar Schneider:
Sửa chữa biến tần công suất nhỏ Altivar12 - atv12
Sửa chữa biến tần Altivar 11 - atv11
Sửa chữa biến tần Altivar 21 - atv21 
Sửa chữa biến tần Altivar31 - atv31
Sửa chữa biến tần Altivar 312 - atv312
Sửa chữa bộ khởi động mềm Altistar 48 - atv48
Sửa chữa biến tần Altivar61 - atv61
Sửa chữa biến tần Altivar71 - atv71

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


8.Sửa chữa biến tần Emerson các loại: Control Techniques Commander SK, PV series,Commander SK, Commander SKC, Commander EV1000, Commander SKA, PV0300 và Emerson: HF20,HF21,HF22,HF27,HF28,HF29,HF30,HF31.
Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


9.Sửa chữa biến tần Toshiba series:VF-PS1, VF-FS1, VF-AS1, VF-S11, VF-nC1, VF-P7, VF-S7, VF-A7, VF-S9 gồm:
Toshiba VF-PS1
Toshiba VF-FS1
Toshiba VF-AS1
Toshiba VF-S11
Toshiba VF-nC1
Toshiba VF-P7
Toshiba VF-S7
Toshiba VF-A7
Toshiba VF-S9

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


10.Sửa chữa biến tần Hitachi SJ100, SJ200, SJ300, SJ700, L100, L200, L300P, L300IP như: 
Biến tần Hitachi SJ100.
Biến tần Hitachi SJ200.
Biến tần Hitachi SJ300.
Biến tần Hitachi SJ700.
Biến tần Hitachi L100.
Biến tần Hitachi L200.
Biến tần Hitachi L300P.
Biến tần Hitachi L300IP.
Biến tần Hitachi X200.

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


11.Sửa chữa các dòng biến tần LS iC5, iG5, iG5A, iS5, iP5A, iH, iS7, iV5 gồm:
OCT: Overcurrent ( lỗi quá dòng)
OC2: Overcurrent2
GFT: Ground fault current ( lỗi chạm mass)
IOL: Inverter Overload ( lỗi quá tải)
OLT: Overload trip
OHT: Inverter overheat ( lỗi quá nhiệt)
POT: Output Phase loss ( lỗi thiếu pha đầu ra)
OVT: Over voltage ( lỗi quá áp)
LVT: Low voltage ( lỗi điện áp thấp)
COL: Input phase loss ( lỗi mất pha đầu vào)

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


12.Sửa chữa biến tần Delta: VFD-A, VFD-VE, VFD-B, VFD-F, VFD-E, VFD-M, VFD-S, VFD-L, VFD-EL, VFD-V, VFD-G, VFD-C200.
Sửa chữa biến tần Delta VFD-S
Sửa chữa biến tần Delta VFD-B
Sửa chữa biến tần Delta VFD-M
Sửa chữa biến tần Delta VFD-F

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất

   

BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA MÁY CNC, ROBOT, IPC Industrial PC, IoT Internet of Things,

204 đánh giá
BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA MÁY CNC, ROBOT, IPC Industrial PC, IoT Internet of Things, Đánh giá bởi hơn 5600 khách hàng. Kết quả bình chọn: 10 10

Dienmaytruongan.vn chuyên sửa chữa biến tần các loại biến tần các loại như: Siemens, Delta, ABB, Mitsubishi, Fuji, Schneider (Altivar), Yaskawa, Fuji, Lenze, Emerson, Hyundai, Toshiba, Ls, Invt, Senlan, Vacon, Cutes, Panasonic,....Khắc phục sự cố phát sinh trên biến tần, chúng tôi chuyên sửa chữa các loại biến tần như:
1.Sửa chữa biến tần Siemens: M420, M430, M440, G110, G120, G130, G150, S110, S120, S150, SIMOVERT MASTERDRIVES VC, SIMOVERT MASTERDRIVES MC, SIMODRIVE 611, SIMODRIVE POSMO, Simoreg CM, Simoreg DC- master.
Biến tần Siemens M420
Biến tần Siemens M430
Biến tần Siemens M440
Biến tần Siemens G110
Biến tần Siemens G120
Biến tần Siemens G130
Biến tần Siemens G150
Biến tần Siemens S110
Biến tần Siemens S120
Biến tần Siemens S150
Biến tần Siemens S150
Biến tần Siemens SIMOVERT MASTERDRIVER VC
Biến tần Siemens SIMOVERT MASTERDRIVER MC
Biến tần Siemens SIMODRIVE 611
Biến tần Siemens SIMOVERT POSMO
Biến tần SIMOREG CM
Biến tần Siemens SIMOREG DC-MASTER
Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất

 

2.Sửa chữa biến tần Mitsubishi A200, A500, A700, FR-S500, FR-E500, FR-D700, FR-E700, FR-F740,....
Sửa chữa biến tần 
Mitsubishi series FR E500 
Sửa chữa biến tần 
Mitsubishi series FR-D700  
Sửa chữa biến tần 
Mitsubishi series FR-F700  
Sửa chữa biến tần 
Mitsubishi series FR-A700  
Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


3.Sửa chữa biến tần ABB series ACS 550, ACS 350, ACS 310, ACS 150, ACS 55, ACS 50, ACS 850, ACS 800.
Biến tần ABB ACS 55
Biến tần ABB ACS 50
Biến tần ABB ACS 150
Biến tần ABB ACS 350
Biến tần ABB ACS 550
Biến tần ABB ACS 310
Biến tần ABB ACS 800
Biến tần ABB ACS 850
Biến tần ABB DCS 400
Biến tần ABB DCS 550
Biến tần ABB DCS 800

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


4.Sửa chữa biến tần Danfoss series: FC 102, FC 120, FC 202, FC 302,VLT 3000, VLT 5000, VLT 6000, VLT 8000, VLT 2800, FC 101,...
Sửa chữa biến tần Danfoss FC301
Sửa chữa biến tần Danfoss FC302
Sửa chữa biến tần Danfoss VLT 3000
Sửa chữa biến tần Danfoss VLT 5000
Sửa chữa biến tần Danfoss VLT 6000
Sửa chữa biến tần Danfoss VLT 8000
Sửa chữa biến tần Danfoss VLT 2800

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


5.Sửa chữa biến tần Fuji seriesFRENIC-5000G11S, FRENIC-5000P11S, FRENIC-Mini, FRENC-Multi, FRENIC-Eco, FRENIC-Mega, FRENIC-Lift như:
 Biến tần FUJI FRENIC-5000G11S
Biến tần FUJI FRENIC-5000P11S
Biến tần FUJI FRENIC-Mini
Biến tần FUJI FRENC-Multi
Biến tần FUJI FRENIC-Eco
Biến tần FUJI FRENIC-Mega
Biến tần FUJI FRENIC-Lift

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


6.Sửa chữa biến tần Yaskawa J1000, V1000, E1000, A1000, G7, V7, J7, E7, F7, P5, J1000, V1000, E1000, A1000, L1000A, 616G5, 676VG3,...:
Biến tần Yaskawa G7.
Biến tần Yaskawa V7.
Biến tần Yaskawa J7.
Biến tần Yaskawa E7.
Biến tần Yaskawa F7.
Biến tần Yaskawa P5.
Biến tần Yaskawa J1000.
Biến tần Yaskawa V1000.
Biến tần Yaskawa E1000.
Biến tần Yaskawa A1000.
Biến tần Yaskawa L1000A.
Biến tần Yaskawa 616G5.
Biến tần Yaskawa 676G3.

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


7.Sửa chữa tất cả các dòng biến tần Altivar Schneider:
Sửa chữa biến tần công suất nhỏ Altivar12 - atv12
Sửa chữa biến tần Altivar 11 - atv11
Sửa chữa biến tần Altivar 21 - atv21 
Sửa chữa biến tần Altivar31 - atv31
Sửa chữa biến tần Altivar 312 - atv312
Sửa chữa bộ khởi động mềm Altistar 48 - atv48
Sửa chữa biến tần Altivar61 - atv61
Sửa chữa biến tần Altivar71 - atv71

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


8.Sửa chữa biến tần Emerson các loại: Control Techniques Commander SK, PV series,Commander SK, Commander SKC, Commander EV1000, Commander SKA, PV0300 và Emerson: HF20,HF21,HF22,HF27,HF28,HF29,HF30,HF31.
Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


9.Sửa chữa biến tần Toshiba series:VF-PS1, VF-FS1, VF-AS1, VF-S11, VF-nC1, VF-P7, VF-S7, VF-A7, VF-S9 gồm:
Toshiba VF-PS1
Toshiba VF-FS1
Toshiba VF-AS1
Toshiba VF-S11
Toshiba VF-nC1
Toshiba VF-P7
Toshiba VF-S7
Toshiba VF-A7
Toshiba VF-S9

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


10.Sửa chữa biến tần Hitachi SJ100, SJ200, SJ300, SJ700, L100, L200, L300P, L300IP như: 
Biến tần Hitachi SJ100.
Biến tần Hitachi SJ200.
Biến tần Hitachi SJ300.
Biến tần Hitachi SJ700.
Biến tần Hitachi L100.
Biến tần Hitachi L200.
Biến tần Hitachi L300P.
Biến tần Hitachi L300IP.
Biến tần Hitachi X200.

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


11.Sửa chữa các dòng biến tần LS iC5, iG5, iG5A, iS5, iP5A, iH, iS7, iV5 gồm:
OCT: Overcurrent ( lỗi quá dòng)
OC2: Overcurrent2
GFT: Ground fault current ( lỗi chạm mass)
IOL: Inverter Overload ( lỗi quá tải)
OLT: Overload trip
OHT: Inverter overheat ( lỗi quá nhiệt)
POT: Output Phase loss ( lỗi thiếu pha đầu ra)
OVT: Over voltage ( lỗi quá áp)
LVT: Low voltage ( lỗi điện áp thấp)
COL: Input phase loss ( lỗi mất pha đầu vào)

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất


12.Sửa chữa biến tần Delta: VFD-A, VFD-VE, VFD-B, VFD-F, VFD-E, VFD-M, VFD-S, VFD-L, VFD-EL, VFD-V, VFD-G, VFD-C200.
Sửa chữa biến tần Delta VFD-S
Sửa chữa biến tần Delta VFD-B
Sửa chữa biến tần Delta VFD-M
Sửa chữa biến tần Delta VFD-F

Liên hệ: 0972739988 để được tư vấn tốt nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: Mr.Hải 0972 73 99 88
Email: thientruonganjsc@gmail.com
Kỹ Thuật 1:   0972739988
Kỹ Thuật 2:   0919915166
 

 

Miền Bắc
  Mr. Hải   0972739988
  Ms. Linh   0918817266
  Ms. Ngoan   0912910066
  Sale 1:   0917915166
  Sale 2:   0917213133
Miền Trung
  Mr. Huệ   0904852276
Miền Nam
  Kinh Doanh:   0916954952

Thống kê truy cập